بدرقه - سه

من می‌نویسم «شب»

تو این‌بار آهسته نخوان و

آرام عبور نکن

بلندتر زمزمه کن نامش را

این شبها

کسی خواب نیست

/ 1 نظر / 6 بازدید
pouran

این شب ها چقدر هوای تو را کردم وقتی به هر کسی می رسم سراغ تو را از من می گیرند و من چه ساده می پنداشتم تو را فراموش کرده ام....