مراقبه

دوستانی را هفتگی

و کسانی را روزانه

و حتا گلدانها را

برای روزی دو بار به خودم،

عادت داده‌ام

 

از همان بعد از ظهری که موسیو را

بعد یک هفته، جنازه‌وار

بردند

 

از آن‌گونه‌گی

می‌ترسم

/ 0 نظر / 4 بازدید