تواصو

سپرده در اولین لحظه‌ی ممکن

هر عضوی از بدنم را

به کسی از کسان ِ جهان ارزانی دارند

در ادامه‌ی کار ِ جهان

قدری بیشتر به دوش بکشد

رنج ِ بودن را

/ 0 نظر / 6 بازدید