دیگر همین ...2

از نظر من 

مانعی نداشت

بین حرف‌نیم خورده  من و نگاه ِ خیره‌ی تو

فنجان چای معطل بماند

و هواپیمایی از لای به لای برگ‌های چنار

مسافران ِ خسته را

به مقصد برساند.

/ 0 نظر / 2 بازدید