Crestfallen

اول:

در گرگ و میش ِ چشمانت

غفلت َ م، عقربه‌ها را رساند به 

هشتمین از بامداد

 

دوم:

 با چشمانی بسته

قمار می‌کنم با جعبه‌ی مداد رنگی

هشتیمن مداد

مشکی ِ نرم‌تن‌آنه

 

سوم:

بخواهم عقب بکشم

از این نبرد

بهترین وقت است

هجوم یک توده‌ی باران‌زا

 

چهارم:

آماده باش به :

سربازهای سفید

-اگر دود ببینند دندان‌ها-

علیه تمامیت ِ یک سیب شورش خواهند کرد.

 

پنجم:

شمار از شکست و ظفر

نیست بر خماری ِ خاطر

جنگ نو

مشق ِ نو

با مداد

 

ششم:

انتظار شبی‌خون

از هر دو جناح

کسی تاب مقابل

به کمان  ابروی ِ آفتاب ندارد.

 

هفتم:

در تدارک ِ نبرد ِ بعد

به نامی با شکوه می‌اندیشم

این نه

آن نه

زنده باد نام ِ خستگیم

"دیوانه"

/ 0 نظر / 4 بازدید