شب تابستانی

یک به یک ستاره‌ها را برایم می‌شمارد

با نامهای کوچک

نامهای خانوادگی

 

هوس آسمان

سفر

کهکشانی دیگر

 

باصدای پای خواب

زمین لرزش می‌گیرد

آسمان برای زمین دلتنگی می‌کند

خدا صدای آنان می‌شنود

به هم می‌رسند

 

این شبها

تورا می‌شمارم

لمیده‌ای بر بازوی کهکشان

 

جهان می‌چرخد دور سرم

دامن‌کشان

/ 0 نظر / 4 بازدید