441

آقایان/ خانمها

سلام

دیگر هیچ چیز فرقی نمی‌کند

هر کدام ِ ما

قاتل

قاضی

زندان‌بان

هریک از خانمها و آقایان ِ حضّار

 

او دیگر بین ما نیست.

/ 0 نظر / 5 بازدید