# رنج_بشری

771

از سطری به سطر دیگر واگذارت می‌کنم   مثل وقتهایی که مجبورم خودم را به تعویق بیندازم   تو رهایی میان سطرها، من اما، میان ستور  
/ 0 نظر / 15 بازدید