خواب کج

رویای من اما
حادثه‌ای غیر قابل تکرار
در همنشینی  کلمات به زبان ِ مادری َم بود
که از بی‌قراری ِ رسیدن به یار
این قطره‌های  سرخ عجول
فرجامی نداشتن
به غیر هق‌هق و سردی  دیوار
ولی
تمام  رخت بیداری َم اما
خیس ِ باران
و پیشانی َم شوره زاری چروک...

/ 0 نظر / 4 بازدید