سفر به دور دست‌ها

بیا آنقدر دور شویم

کسی رصدش به ما نرسد

حرف پرسش‌مآب نشان‌مان ندهد

 

من باشم و تو باشی، درون همین دفتر

 

خواب ِ نیامده‌ی من!

بیا

از تمام ِ چشمان ِ خیره‌ی خفتگان

دور شویم

 

من از زیبایی ِ تو بگویم

تو از وفاداری ِ من

 

 

محمد درودگری

/ 0 نظر / 4 بازدید