525

سوزن پرگار روزگار

لنگرش انداخته روی بخت ما

هرچه می‌دویم و می‌رسیم

دور ِ خود است

/ 1 نظر / 4 بازدید
پرنیــــان

نقطهء پرگاریم و این دایره مستثناست؛