مثلا جاده

می‌دویم

و من زودتر از تو به آنجا که از آن گذشته بودیم

می‌رسم

و تو قبل از من به گذشته‌ای را کشف می‌کنی

هرکدام

کفشهایمان را در جهت هم پوشیده ایم

/ 0 نظر / 4 بازدید