به: نزار قبّانی

نیمروزان ِ خیابان ِ "باب‌توما"

دشت‌ستان ِ لاله‌های واژگون است

با سنگفرش‌های باروتی

 

با چشمانی حیرت‌زده کشورت را می‌نگرم

مناره‌های دمشق

سر به سجده نهاده

 

در بندر ِ خونین ِ چشمانش

برایم بنویس:

آنکه تو را دوست داشت

وطن نداشت.

/ 0 نظر / 5 بازدید