ماضی ساده

 آخرین شب ِ پاییز

نه دل‌خوشانه به عطر ِ گل‌پر ِ دانه‌های انار

نه هل‌هله‌ی کودکان ِ خواب‌گریز

نه حتی پنجره این‌بار

 

خیر مقدم ِ برف

دیوان خواجه برای باد بال‌بال زد و

 تمام ِ تراس به رقص

 

مسافر این بار

نه از جاده نه حتی کوره را

ز پیچ خیالی باز می‌گشت که از کوه به دریا

از جنگل به چشمه‌ای خاموش

 

پرنده‌گان ِ سفید بال

قفس ِ دانه‌‌دار یافته‌اند

یلدا را

/ 0 نظر / 4 بازدید