33

چه غبار محوی است
آن سوی چهره‌ی مهتاب
ردی از ستاره‌ای که قرن‌هاست
نوری برای اهل ِ زمین روایت نکرده.

/ 0 نظر / 4 بازدید