ابر ِ بی‌رمق - دو

فیلم‌های معنی‌گرا می‌بینیم

موزیک‌های کلاسیک گوش می‌کنیم

دوچرخه را کف اتاق

رو به آسمان سوار می‌شویم

فکرش را می‌کنیم

...

نه اینکه افسرده باشیم هآ

نه

امکاناتش را نداریم.

/ 0 نظر / 4 بازدید