ساز و کار

در جمله‌های من

اشیاء؛ مودبانه با هم کنار می‌آیند.

بی‌خبر می‌گذارمشان

از تجربه مکرر ِ رنج

 

بشر ِ این روزها

قابل روایت نیست.

/ 0 نظر / 5 بازدید